ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1422 แถว
41.นายสุภชัยมัจฉาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
42.นายสุรศักดิ์เสียงใสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
43.นายสุริยันน้อยทรงค์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
44.นายเสถียรแสงขำสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
45.นางสาวเสาวนีย์ชินะกุลผู้สื่อข่าวอาวุโสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
46.นางเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
47.นางสาวหทัยรัตน์พหลทัพผู้สื่อข่าวอาวุโสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
48.นายอนุชิต ขวัญแก้วสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
49.นายอนุพงษ์ไชยฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
50.นายอัครเดช วัฒนาบรรจงกุลผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
51.นายอัษฎางค์คูเจริญช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
52.นายอาชวพลเอี่ยมสดผจก.ฝ่ายกำกับรายการและเวทีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
53.นายอำไพ โพธิ์ชัยรัตน์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
54.นายเอกพงษ์ชอบพจน์ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
55.นายเอกศักดิ์คุ้มทรัพย์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
56.นางสาวกรุณา บัวคำศรีผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV
57.นายเจริญศักดิ์ศรีสุทธิพันธิพรช่างภาพสถานีโทรทัศน์ PPTV
58.นางสาวชัชญาธนีสันต์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV
59.นายณัฐกฤษปรีชาวิทย์ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ PPTV
60.นายณัฐพลเนียมนาคสถานีโทรทัศน์ PPTV

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด