ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1422 แถว
21.นางสาววิภูษาสุขมากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
22.นายวิริยะตันนุกูลกิจผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
23.นายวิสุทธิ์ศุภจินดาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
24.นายศตคุณดำเกลี้ยงผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
25.นางศริยากุฎีศรีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
26.นางสาวศศิพินท์แก้วผลึกสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
27.นายศักดิ์สิทธิ์สุพรรณวรรษาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
28.นายสกล เจริญเวชเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อภาคพลเมืองสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
29.นายสมชายแสงอุทัยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
30.นายสมพงษ์เจริญเจียมศิลาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
31.นายสมพงษ์หวังกลุ่มกลางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
32.นายสมภารโสภาชัยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
33.นายสามารถหินกรดสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
34.นายสิทธิศักดิ์ไตรยวงค์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
35.นายสีวิลัยนาอุดมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
36.นางสาวสุกานดาสินขจิตสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
37.นางสุชาดาภู่ทองคำสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
38.นายสุนทรฉายโอภาสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
39.นายสุปริญญาศรีธัญญลักษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
40.นายสุพันธ์ทรัพย์วรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด