ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1328 แถว
1301.นายสราวุธเครือเทศผช.ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
1302.นายจตุรวิชสวนเรืองผช.ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
1303.นายณัฐพรเพชรโตผช.ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
1304.นายกฤษฎาราบรื่นผช.ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
1305.นายวัชรพงศ์ไชยงามช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
1306.นายเดชณรงค์สุวรรณหงษ์ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
1307.นายนฤพลอาจหาญผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
1308.นายพิบูลย์ลี้สุขสมช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
1309.นางสาวฐิติมาสุขเปรมผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
1310.นายพรอนันต์ตันทานนท์ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
1311.นางจันทร์เพ็ญเนื่องโพธิ์โปรดิวเซอร์รายการส.ทร. FM106 วิทยุครอบครัวข่าว
1312.นางสาววาสนา เจ็กแป้นโปรดิวเซอร์สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
1313.นางสาววิริยาภรณ์จันทสอนโปรดิวเซอร์สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz
1314.นางสาวสุชาดา ศิริคงผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ True4u
1315.นางสาวจิรชลาไตรสมบัติผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ True4u
1316.นางสาวฟาร์ดา โยธาสมุทรผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ True4u
1317.นายประกิตชนะสุมนหัวหน้าช่างภาพสถานีโทรทัศน์ True4u
1318.นายอดุลย์แก้วเมืองมูลผู้ช่วยช่างภาพสถานีโทรทัศน์ True4u
1319.นายฆฤณกมุทโยธินผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ GMM 25
1320.นางสาวโสรญา ราษีทองเจ้าหน้าที่สื่อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด