องค์กรสื่อมวลชนเดินทางให้กำลังใจช่อง 3 และช่อง 11

280x210-images-TBJA_images-Media-083084

วันนี้(21พ.ค.)สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแก่เพื่อร่วมอาชีพสื่อมวลชนที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีคุณประวิทย์ มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 รับกระเช้าดอกไม้จากผู้แทนองค์กร อาทิ คุณวสันต์ ภัยหลักลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คุณประสงค์ รัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และกรรมการองค์กรสื่ออีกหลายคน

ต่อจากนั้นสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้กับคุณรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เพื่อให้กำลังใจการทำงานของสื่อมวลชน

แท็ก คำค้นหา