งานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552

Print

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องส่ง 1 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี ผลการตัดสินประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ปีที่ 13 มีผู้ได้รับ รางวัลข่าวสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยมไปครอง หลังจากที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัลติดต่อกันมาหลายปี

พล.อ.พิจิตร กุลละวานิชย์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัลการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 53 ห้องส่ง 1 อสมท. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด 165 เรื่อง แบ่งเป็นส่งเข้าประกวดรางวัลประเภทโทรทัศน์ 88 เรื่อง, ประเภทโทรทัศน์ท้องถิ่น 57 เรื่อง และ ประเภทวิทยุ 20 เรื่อง

รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม มีผลงานส่งเข้าประกวด 88 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน 25 ข่าว ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลข่าวสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล, ประเภทสารคดีเชิงข่าว 39 ข่าว มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชย อย่างละ 1 รางวัล และ ประเภทข่าวเหตุการณ์ 24 ข่าว,มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชยอย่างละ 1 รางวัลเช่นเดียวกัน

ส่วนรางวัลข่าวประเภทวิทยุ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด 20 เรื่อง ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลดีเด่นหรือยอดเยี่ยม แต่มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย ข่าวประกอบเสียง 1 รางวัล และรางวัลสารคดีวิทยุ 1 รางวัล

ในส่วนของโทรทัศน์ท้องถิ่น สารคดีเชิงข่าว มีผู้ส่งผลเข้าประกวด 57 เรื่อง ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัล ดีเด่นและชมเชยไปอย่างละ 1 รางวัล

สำหรับความเป็นมาของ โครงการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ เริ่มเมื่อปี 2540 มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ กำหนดให้มีรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของ คุณแสงชัย สุนทรวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบอย่างของคนข่าวโทรทัศน์ และเพื่อพัฒนาการทำงานข่าวโทรทัศน์ และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะ การประกวด โดยเฉพาะข่าวสืบสวนสอบสวน

ส่วนโล่รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ออกแบบโดยคุณชัย ราชวัตร โดยมีที่มาของแนวคิดจากอนุสาวรีย์ทหารผู้สูญเสียชีวิตในสงครามเวียดนาม เช่นเดียวกับรูปทรงโล่รางวัลโทรทัศน์แสงชัย สุนทร-วัฒน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินอ่อน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวตั้ง ประดับกระจกเงาด้านหน้าซึ่งจารึกชื่อของคุณแสงชัย สุนทรวัฒน์ และมีนกพิราบคริสตัล วางอยู่ด้านบนของโล่ ส่วนโล่รางวัลวิทยุมี ลักษณะเป็นเสาส่งสัญญาณวิทยุ ใส สีขาว และมีนกพิราบคริสตัลอยู่ด้านบน จากแนวคิดของสื่อวิทยุที่ต้องใช้คลื่นความถี่ส่งสัญญาณในการออกอากาศไปสู่ผู้ฟัง นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนสื่อมวลชน ที่เป็นผู้นำสารไปสู่สังคมและประชาชนได้อย่างอิสรเสรี ทั้ง 2 ประเภท

กำหนดการงานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ห้องส่ง 1 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี

13.00 น.ลงทะเบียน
13.30 น.พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
13.30 – 13.35 น. วิดิทัศน์ ภาพรวมสถานการณ์ประเทศไทยตลอดปี 2552
13.35 – 13.40 น.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยข้อบังคับจริยธรรมและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน
13.40 – 13.50 น.พิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552
นายสมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์
13.50 – 14.00 น.พล.อ.พิจิตร กุลละวานิชย์ องคมนตรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
14.00 – 14.05 น.วิดิทัศน์ความเป็นมาและภาพรวมรางวัลแสงชัยฯ ตลอด 12 ปี
14.05 – 14.30 น. พิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552
-ข่าวประกอบเสียงและสารคดีวิทยุยอดเยี่ยม
-ข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น
-ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
-องคมนตรี กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน
-ถ่ายภาพร่วมกัน
14. 40 น.จบงานอย่างเป็นทางการ

แท็ก คำค้นหา