กรรมการสมาคมฯพบผู้บริหารซีพีออลล์

076

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 คณะกรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารซีพีออลล์  ได้แก่  คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณสุวิทย์   กิ่งแก้ว   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส   คุณบัญญัติ   คำนูณวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์   คุณประสิทธิ์  ฉกาจธรรม   ผู้จัดการทั่วไป   คุณสำเร็จ  ศรีพงษ์กุล  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์  คุณธานี    ลิมปนารมณ์  ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์  ณ ห้องอาหารปักกิ่ง โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

แท็ก คำค้นหา