สมาคมนักข่าวฯพบผู้บริหารช่อง3 จัดตั้งสภาวิชาชีพข่าว

272x201-images-TBJA_images-Media-023

วันนี้ (17 มี.ค.) ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้แก่ คุณสมชาย  แสวงการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ  คุณวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  คุณศุภชัย  กฤตผลชัย  อุปนายกสมาคมฯ และคุณโสภิต  หวังวิวัฒนา  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ  เดินทางเข้าพบกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  อาทิ คุณประวิทย์ มาลีนนท์ รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  คุณอัฌชา  สุวรรณปากแพรก ที่ปรึกษาฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  คุณคชาชาญ  มงคลเจริญ ผู้จัดการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  คุณสำราญ  ฉัตรโท  รองผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  เพื่อร่วมหารือข้อกำหนดการจัดตั้งสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ต่อไป

แท็ก คำค้นหา