สมาคมนักข่าวฯร่วมหารือ”สภาวิชาชีพ”ผู้บริหารททบ.5

022

 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเดินทางเข้าพบผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อหารือการจัดตั้งสภาวิชาชีพทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยผู้อำนวยการ ททบ.5 ได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ  กาญจนมุสิก  นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ ททบ.5 พร้อมกับผู้แทนกองบรรณาธิการข่าว ททบ.5  เข้าพบผู้แทนทางสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย  นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  ที่ปรึกษาสมาคมฯ  นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์  รักษาการนายกสมาคมฯ นายศุภชัย  กฤตผลชัย  อุปนายกสมาคมฯ  นายพัชระ  สารพิมพา  กรรมการสมาคมฯ และ นางสาวโสภิต  หวังวิวัฒนา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ  ทั้งนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ยินดีสนับสนุนการจัดตั้งสภาวิชาชีพดังกล่าว

 

แท็ก คำค้นหา