สมาคมนักข่าววิทยุฯพบผู้บริหารทรูวิชั่น จัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อ

016 (1)

 

เมื่อวันที่ 18 ก.พ..ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาทิ นายสมชาย แสวงการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายชวรงค์ ลิมป์ปัมทปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รักษาการนายกสมาคมฯ และนายศุภชัย  กฤตผลชัย อุปนายกสมาคมฯ ร่วมหารือกับทางบริษัท ทรูวิชั่น จำกัด ได้แก่ คุณสมพันธ์  จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร คุณอภิศักดิ์  ธนเศรษฐกร Deputy Director of News และคุณณรงค์  สุทธิรักษ์ Editor in chief เรื่องการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อกำกับดูแลจริยธรรมและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ด้วยกันเอง

แท็ก คำค้นหา