ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนา“ทำไมสื่อจึงไม่สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ สนช.”

3

กำหนดการจัดการเสวนา เรื่อง….

“ทำไมสื่อจึงไม่สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ สนช.”
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ.วชิระ)

09.30 น. ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดีย มอนิเตอร์ นำเสนอสาระสำคัญจากการศึกษาเรื่อง “สื่อกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล”

10.00 น. ความคิดเห็นจากคณะวิทยากร
• เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
• ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
• พีระวัฒน์ โชติธรรมโม ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ดำเนินการโดย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

11.00 น. ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการเสวนา
11.45 น. นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สรุปและกล่าวปิดการเสวนา

600x851-images-TBJA_images-Media-4

แท็ก คำค้นหา