ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าว ในวันพรุ่งนี้(วันพุธที่ 22 ต.ต. 57 เวลา 10.30 น.) คณะทูตสหภาพยุโรป 8 ประเทศ เตรียมเข้าพบ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ

logo4tbjaweb

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน
ในวันพรุ่งนี้(วันพุธที่ 22 ต.ต. 57 เวลา 10.30 น.) คณะทูตสหภาพยุโรป 8 ประเทศ เตรียมเข้าพบ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ
หารือความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย (Media Responsibility for Victims) ในวันพุธที่ 22 ต.ค.นี้ คณะทูตสหภาพยุโรป นำโดย H.E. Mr. Francesco Saverio Nisio Ambassador of Italy as Rotating EU Presidency
(เอกอัครราชทูต อิตาลี ประธานกลุ่มอียู) ร่วมกับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป อีก 7 ประเทศ คือ

H.E. Mr. Thierry Viteau Ambassador of France
H.E. Mr. Mark Kent British Ambassador
H.E. Mr. Mikael Hemniti Winther Ambassador of Denmark
H.E. Mr. Luis Manuel Barreira de Sousa Ambassador of Portugal
H.E. Mr. Rolf Schulze Ambassador of Germany
H.E. Mr. Vitezslav Grepl Ambassador of the Czech Republic
H.E. Ms. Carmen Moreno Ambassador of Spain

จะเข้าพบกับตัวแทน 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ ซึ่งประกอบด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สภาการหนังสือแห่งชาติ เพื่อยื่นจดหมายและหารือเรื่อง ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
ในการนำเสนอข่าวเหยื่อผู้เคราะห์ ร้าย (Media Responsibility for Victims) ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. ชั้น 3
อาคารสมาคมนักข่าว ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ.วชิระ)

จึงขอเรียนสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวในวันเวลาดังกล่าว
——————————————————————————–

568x741-images-TBJA_images-Media-presseu

แท็ก คำค้นหา